Słownik geograficzny


W tym dziale prezentujemy hasła dotyczące miast i wsi Warmii, pochodzące z monumentalnego wydawnictwa Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich. W spisie miejscowości, obok nazw pochodzących ze Słownika… umieszczono nazwy współczesne.

Lista miejscowości: GietrzwałdKajnyKurkiMarunyOlsztynRaunau
(Runowo)
Święta Lipka
BiskupiecGiławyKalbornoKwiecowoMawern
(Mawry)
OlsztynekReszelSzomfald (Unieszewo)
BisztynekGodkiKaplitynyKywityMedien
(Medyny)
OrnetaRochlackTumiany
BraniewoGronityKieźlinyLajsyMelzak
(Pieniężno)
PotrytyRoggenhausen (Rogóż)Tuławki
DobremiastoGutkowoKikityLamkowoMokinyPrusy WschodnieRuśWarmia
FromborkGłotowoKlebarkLekityNagladyPrzykopRyn ReszelskiWartembork (Barczewo)
GągławkiJedzbarkKlewkiLicbark
(Lidzbark Warmiński)
Napratten
(Napraty)
PurdaSpręcowoWutryny
GarzewkoJezioranyKokendorf
(Kawkowo)
LutryNasyRamsowoStabigodaZerbuń
GiedajtyJonkowoKrupolinyMarkeim
(Markajmy)
NaterkiRaszągStękinyŁabuch

Zmiany toponimów warmińskich po II wojnie światowej

Uchwała nr 46 Sojuszniczej Rady Kontroli Niemiec z dnia 25 lutego 1947 r. informowała o formalnej likwidacji Państwa Pruskiego. Oznaczało to, że oficjalnie przestała funkcjonować nazwa Prusy Wschodnie. W tym czasie trwały dyskusje na temat nazwy, jaką powinny nosić tereny północno-wschodniej Polski. W dokumentach przewijała się nazwa „Okręg Mazurski” na określenie całego obszaru obecnej Warmii i Mazur. Ostatecznie w wyniku nowego podziału administracyjnego powstało neutralnie brzmiące „województwo olsztyńskie”. Dopiero w roku 1998, wraz ze zmianami w podziale administracyjnym Polski,  zaczęła funkcjonować bardziej adekwatna nazwa – „województwo warmińsko-mazurskie”.

Od roku 1945 przy Instytucie Zachodnim istniała Sekcja Onomastyczna, zajmująca się materiałem językoznawczym oraz historycznym Ziem Odzyskanych, w tym Okręgu Mazurskiego. W czasie Pierwszego Zjazdu Onomastycznego (odbył się w Szczecinie w 1945 roku) dyskutowano o przywracaniu dawnych polskich nazw i zastępowaniu nazw niemieckich nowymi, jeśli nie istniały polskie odpowiedniki. Za główne źródło nazw przyjęto Słownik geograficzny Królestwa Polskiego… Wznowiono działalność przedwojennej Komisji Ustalania Nazw Miejscowości, która funkcjonowała w latach 1946-1950. W wyniku prac Komisji zmieniono tysiące nazw miejscowości na Ziemiach Odzyskanych. W przypadku zniemczonych nazw pruskich wracano często do pruskiego pierwowzoru i spolszczano go. Tworzono także nazwy zupełnie nowe, np. pochodzące od nazwisk zasłużonych postaci (Pieniężno w miejsce dawnego Melzaku, Srokowo w miejsce Drengfurtu).

Najważniejsze informacje o Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego…

Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich to obszerne dzieło w formie słownika encyklopedycznego, wydawane w Warszawie w latach 1880-1902 przez Filipa Sulimierskiego, Bronisława Chlebowskiego i Władysława Walewskiego. W słowniku znaleźć można toponimy (nazwy miejscowe) z obszaru Rzeczypospolitej Obojga Narodów oraz wybranych terenów ościennych, takich jak Śląsk czy Prusy Książęce. Stanowi bogate źródło informacji m. in. o geografii, gospodarce, demografii i historii Polski.

Inicjatorem powstania Słownika geograficznego… oraz jego głównym redaktorem był Filip Sulimierski. Prace redakcyjne prowadzili także Bronisław Chlebowski i Władysław Walewski.  Pomocnikami redakcji byli m.in.: Henryk Sienkiewicz, Adolf Dygasiński i Aleksander Świętochowski.

Redakcją materiałów z Pomorza, Mazur i Warmii zajmowali się ks. Jakub Fankidejski oraz ks. Romuald Frydrychowicz. Publikację w znacznej części sfinansował Witold Zglenicki. Odpowiednio sformułowany tytuł słownika pozwolił uniknąć ingerencji cenzury carskiej.

Dzieło stanowi opis niemal wszystkich miejscowości, rzek, jezior i szczytów górskich z terenów pierwszej Rzeczpospolitej.  Do stworzenia tak szczegółowego opracowania wykorzystano dane pochodzące z urzędów oraz nadsyłane przez osoby amatorsko zajmujące się historią i geografią swojego regionu. Z tego względu wartość merytoryczna opisów jest niejednolita. Trudności w ujednoliceniu haseł z pochodzących z trzech zaborów sprawiły także różnice w metodach statystyki urzędowej poszczególnych obszarów kraju.

Indeks powiatów Prus Wschodnich

Słowniku geograficznym Królestwa Polskiego… zastosowany został następujący podział Prus Wschodnich:

 • braniewski lub brunsberski (Bransberg),
 • darkiański,
 • ełcki lub łecki (Lyck),
 • fiszhuski,
 • frydlądzki lub frylądzki (fyrlądzki),
 • gąbiński lub głąbiński,
 • gierdawski,
 • gołdapski,
 • pasłęcki lub holądzki (Preussich-Holand),
 • iławski (Preussich-Eylau),
 • piski lub jańsborski (Johannisburg),
 • kłajpedzki (Memel),
 • królewiecki,
 • labiewski, labiawski lub łabiewski (Labiau),
 • lecki (Loetzen),
 • lidzbarski, licbarski lub świętogórski (Heiselberg),
 • olecki lub margrabowski (Oletzko),
 • żuławski lub nizinowy (Niederung),
 • olsztyński (Allenstein),
 • ostródzki (Osterode),
 • pilkaleński (Pilkallen),
 • ragnecki (Ragnit),
 • rastemborski,
 • reszelski (Roessel),
 • stołupiański (Stallupoehnen),
 • suski (rosenberg),
 • szczycieński lub szczycki (Ortelsburg),
 • szyłokarczemski (Heydekrug),
 • świętomiejski lub świętosiekierski (Heiligenbeil),
 • tylżycki,
 • węgoborski (Angerburg),
 • wystrucki (Insterburg),
 • ządzborski lub sąsborski (Sensburg).

Opis poszczególnych tomów Słownika geograficznego Królestwa Polskiego

 • Tom  I (Aa – Dereneczna), 1880, 960 s.
 • Tom II (Derenek – Gżack), 1881, 943 s.
 • Tom III (Haag – Kępy), 1882, 960 s.
 • Tom IV (Kęs – Kutno), 1883, 963 s.
 • Tom V (Kutowa Wola – Malczyce), 1884, 960 s.
 • Tom VI (Malczyce – Netreba), 1885, 960 s.
 • Tom VII (Netrebka – Perepiat), 1886, 960 s.
 • Tom VIII (Perepiatycha – Pożajście), 1887, 960 s.
 • Tom IX (Poźajście – Ruksze), 1888, 960 s.
 • Tom X (Rukszenice – Sochaczew), 1889, 960 s.
 • Tom XI (Sochaczew – Szlubowska Wola), 1890, 960 s.
 • Tom XII (Szlurpkiszki – Warłynka), 1892, 960 s.
 • Tom XIII (Warmbrun – Worowo), 1893, 960 s.
 • Tom XIV (Worowo – Żyżyn), 1895, 930, 8 s.
 • Tom XV, cz. 1 (Abablewo – Januszowo), 1900, 640 s.
 • Tom XV, cz. 2 (Januszpol – Żyżkowo, Aleksin – Wola Justowska), 1902, 741, [2] s.

Źródła:

 • http://pl.wikipedia.org/wiki/S%C5%82ownik_geograficzny_Kr%C3%B3lestwa_Polskiego
 • http://pl.wikipedia.org/wiki/Komisja_Ustalania_Nazw_Miejscowo%C5%9Bci
 • Izabela Lewandowska, Oswajanie poniemieckiej przestrzeni nazewniczej na Warmii i Mazurach po II wojnie światowej, w: Nazwa dokumentem przeszłości narodu, red. J. Nowosielska-Sobel, G. Strauchold, W. Kucharski, Wrocław 2010, s. 35-64.