Giedajty


Giedajty, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.II, Warszawa 1881.

Giedajty, niem. Gedaithen, wś, pow. olsztyński, przeszło 1 milę od Olsztyna, na polskiej Warmii, st. p. Jonkowo. Od początku należała do warmińskiej kapituły, która ją zazwyczaj włościanom na czynsz wydawała. R. 1462 czasu wojen skarży się kapituła, że około 3 Króli krzyżacki komtur elbląski, Henryk von Plauen napadł G. wraz z całą olsztyńską okolicą i do szczętu spustoszył: „villas omnino fecit desertas.” W lipcu tego samego roku zabrał nadto włościanom ostatnie resztki zboża, koni, bydła itd. W lustracyi z r. 1656 czytamy: „Wieś G ma włók 21, z których puste 2, gburów jest tu 3 i sołtysów 3, dają społem kur 26, gęsi 13, czynszu zł. 66″. Rząd pruski po zaborze wydał tę wieś na prywatną własność dotychczasowym czynszownikom.