Wutryny


Wutryny, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. XIII, Warszawa 1896.

Wutryny, niem. Wuttrienen, w dok. Butrin, Votrinen, może Butrymy (litew.), wś, pow. olsztyński, na dawnej Warmii, leży śród licznych jezior, z których główniejsze: Łańsk, Jachty, Konopno, Zdreczno, Kośno, posiada kościół par. katolicki, urz. poczt., 638 mk. W r. 1599 był tu karczmarzem Stefan Kowalczyk, 1755 r. sołtysami: Jan Bystrosz, Jerzy Marszałek i Piotr Łoś (Kętrz. O ludn. pol., 557). W skład parafii W. (dek. Olsztyński, na Warmii) wchodzą: W., Przykop, Kaletka, Bałdy, Nowa Wieś (Neu Bartelsdorf), Jełguń (Gellguhnen), Chaberkowo, Ząbie, Dłuszcz, Pokrzywy.