Bisztynek


Bisztynek, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. I, Warszawa 1880.

Bisztynek, Bysztynek, niem. Bischofstein, Bistein, m. pow. reszelski, ze st. poczt., 3500 mk., ma 10 jarmarków na rok. Założone w 1385 obok dawnej osady Stronwangen, 1455 zdobyte przez krzyżaków, 1589 pogorzało. I w XIX w. częste pożary.