Stowarzyszenie „Dom Warmiński”


Głównym celem Stowarzyszenia jest rozwój gospodarki turystycznej Warmii poprzez udostępnianie i popularyzowanie jej dziedzictwa kulturowego. Stowarzyszenie wspiera i promuje turystykę jako źródła wzrostu ekonomicznego, równoważenia rynku pracy oraz podnoszenia atrakcyjności inwestycyjnej w powiatach i gminach obejmujących obszar historycznej Warmii. Prowadzi działalność wspomagającą rozwój gospodarczy, w tym rozwój przedsiębiorczości w zakresie kultury, sztuki, ochrony dóbr kultury i tradycji na terenie Warmii.

Stowarzyszenie realizuje swoje założenia dzięki współpracy wszystkich członków oraz zainteresowanych podmiotów.
Odkrywanie Warmii dla turystów, a także dla mieszkańców, rewitalizacja tożsamości kulturowej i przyrodniczej regionu jest naszym zdaniem szansą na rozwój dla historycznych miast „warmińskich”.

Formuła organizacji turystycznej (Stowarzyszenie jest Lokalną Organizacja Turystyczną, działa na mocy Ustawy o Polskiej Organizacji Turystycznej) pozwala, by jej członkami były firmy, samorządy i osoby prawne.
Obecnie Stowarzyszenie zrzesza 14 członków.


Członkowie Stowarzyszenia „Dom Warmiński”:

 1. Powiat Olsztyński
 2. Powiat Lidzbarski
 3. Gmina Miejska Braniewo
 4. Gmina Miejska Olsztyn
 5. Gmina Miejska Lidzbark Warmiński
 6. Gmina Miejsko-Wiejska Frombork
 7. Gmina Miejsko-Wiejska Orneta
 8. Gmina Miejsko-Wiejska Reszel
 9. Gmina Wiejska Lubomino
 10. Gmina Wiejska Kiwity
 11. Gmina Wiejska Lidzbark Warmiński
 12. Gmina Wiejska Gietrzwałd
 13. Towarzystwo Miłośników Braniewa
 14. Towarzystwo Przyjaciół Fromborka

Zarząd Stowarzyszenia „Dom Warmiński”

Prezes Stowarzyszenia  – Jarosław Kogut

Zarząd Stowarzyszenia

Krzysztof Otoliński 
Jacek Wiśniowski
Paweł Jarząbek 
Andrzej Abako
Marek Misztal

Biuro Stowarzyszenia „Dom Warmiński”
Biuro pełni obsługę administracyjno-techniczną Stowarzyszenia.

Dyrektor biura – Marta Straszyńska

Kontakt z Biurem:
Stowarzyszenie „Dom Warmiński”
ul. Wyszyńskiego 37
11-100 Lidzbark Warmiński

e-mail: lot.warmia@wp.pl
telefon: 89 767 79 43
fax: 89 767 79 03

Dokumenty Stowarzyszenia