1.Strona główna


Znajdziecie tu wiele informacji i ciekawostek dotyczących Warmii. Warmia – historyczny region kulturowy jest obszarem działania Stowarzyszenia. Wspólnie z instytucjami i organizacjami zajmującymi się promocją historii i kultury oraz hobbystami i poszukiwaczami ciekawostek historycznych zrzeszonymi w Stowarzyszeniu chcemy odkrywać Warmię dla turystów, ale także dla jej mieszkańców. Chcemy zachęcić do poznawania, odwiedzania i promowania Warmii.

DOM WARMIŃSKI w swoich działaniach podkreśla wartość kulturową regionu, sprzyja także jego potencjałowi turystycznemu, podejmuje inicjatywy związane z odnową i popularyzacją warmińskiej tożsamości, dziedzictwa i krajobrazu.

Członkowie Stowarzyszenia