Series episcoporum Varmiensem


W 1681 roku ukazała się w Oliwie książka Series episcoporum Varmiensem. Znalazła się w niej dedykacja dla bpa warmińskiego Michała Radziejowskiego, następcy Jana Stefana Wydżgi. Znalazła się w niej osobliwa mapa Warmii wpisana w kształt baranka. Autor nawiązał w ten sposób zarówno do herbu Warmii, jak i do herbu biskupa Radziejowskiego – obydwa bowiem przedstawiają baranka. W ten sposób uzyskał „doskonałą trójcę” baranków. Do stworzenia tej barokowej osobliwości wykorzystano mapę Caspara Hennebergera. Autorem dzieła Series episcoporum…był najprawdopodobniej Karol Joachim Pastorius.