Roggenhausen (Rogóż)


Roggenhausen, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t. IX, Warszawa 1888.

Roggenhausen (…) Rogóż, wieś kościelna na niemieckiej Warmii, powiat licbarski, nad bitym traktem z Licbarku do Bartoszyc, w okolicy pagórkowatej, lesistej. Ma 80 dm. 465 kat. mk. trudniących się rolnictwem i chowem bydła, 1026 ha. Poczta w miejscu. Omnibus pocztowy kursuje do dworca bartoszyckiego i Dobrego Miasta. We wsi kościół paraf. p. w. św. Barbary.
Ad. N.