Naglady


Naglady, [w:] Słownik geograficzny Królestwa Polskiego i innych krajów słowiańskich, t.VI, Warszawa 1885.

Naglady, niem. Nagladen al. Nagladden, dok, Naglanden, wś na Warmii pol., pow. olsztyński, st. p. i kol. Bieżele, par. kat. i okr. urz. stanu cywiln. Gietrzwałd, par. ew. Olsztyn, 2334,51 mórg obszaru, 35 dm., 257 mk. tylko katolików i Polaków (1864 r.). Wś tę założyła r. 1383 kapituła warmińska (ob. Cod. dipl. Warm. I: str. 424) na 25 włókach; sołtys dostaje 3 wł. na prawie chełm, mniejsze sądownictwo i 1/3 kar od większych sądów, od reszty włók będą posiedziciele płacili po 9 skojców i po 2 kury od włóki. List nadawczy na karczmę tutejszą został wystawiony r. 1594 (ob. Cod. dipl. Warm. III, str. 110). Według lustr. z r. 1656 N. obejmowały 25 włók, 8 gburów, 2 sołtysów, l karczmę; czynszu płacili 5 flor. 15 gr., i 28 kur i 14 gęsi (ob. Zeitschr. fuer d. Gesch. Ermlands, 1880, str. 245.).