Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2017


Kapituła tytułu „Przyjaciel Warmii”, która obradowała we wrześniu 2018 r., na swym posiedzeniu zapoznała się z nadesłanymi zgłoszeniami kandydatur i po wnikliwej analizie postanowiła uhonorować: Wojciecha Śrutkowskiego, Gabrielę Teofilak i Mirosława Teofilak, Andrzeja Pilskiego, Małgorzatę Jackiewicz – Garniec, Wojciecha Jaroszka, Anastazję Fietisową, Wojciecha Zendrowskiego.

Sylwetki wyróżnionych:

Wojciech Śrutkowski – mieszkaniec Olsztyna, były dziennikarz Gazety Olsztyńskiej, obecnie prowadzi wydawnictwo WERS. Dzięki jego inicjatywie od 1998 roku ukazuje się Kalendarz Olsztyński, w którym zawarte są bogate dzieje Olsztyna i Warmii. W jego wydawnictwie ukazało się dotychczas 105 tytułów książkowych promujących Warmię i Mazury.

Gabriela Teofilak i Mirosław Teofilak – osoby bardzo zasłużone dla kultury Dobrego Miasta oraz regionu Warmii i Mazur. Związani zawodowo i społecznie z Dobrym Miastem od 1990 roku. Animatorzy kultury, stale obecni w życiu miasta. Członkowie Stowarzyszenia „Świąteczna Kapela”, które we współpracy m.in. z Lokalną Grupą Działania Warmiński Zakątek zorganizowało wiele koncertów. Członkowie Kapeli mieli szczęście śpiewać z Krystyną Prońko, Sławą Przybylską i Czerwonym Tulipanem.

Andrzej Pilski – fromborski astronom, emerytowany pracownik Planetarium Muzeum Mikołaja Kopernika we Fromborku, ceniony specjalista w dziedzinie meteorytów. Obecnie starszy instruktor Olsztyńskiego Planetarium i Obserwatorium Astronomicznego. Redaktor naczelny i tłumacz tekstów kwartalnika Meteoryt, które ukazuje się od 1992 roku.

Małgorzata Jackiewicz – Garniec – od 2015 roku kierownik Muzeum na Zamku Biskupów w Lidzbarku Warmińskim (Oddział Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie). Autorka wielu artykułów i audycji radiowych na temat zabytków i dziedzictwa kulturowego regionu oraz wspólnie z Mirosławem Garncem książek pt.”Pałace i dwory dawnych Prus Wschodnich” i „Zamki państwa krzyżackiego w dawnych Prusach”.

Wojciech Jaroszek – Zastępca Komendanta Powiatowego Państwowej Straży Pożarnej w Braniewie. Mocno zaangażowany w szereg przedsięwzięć o charakterze charytatywnym i społecznym. Członek Towarzystwa Miłośników Braniewa, które zajmuje się propagowaniem historii miasta i regionu. Prowadzi akcję ochrony przed zniszczeniem ocalałych po II wojnie światowej zabytków w Braniewie. Pomaga w gromadzeniu historycznej dokumentacji fotograficznej miasta.

Anastazja Fietisowa – urodzona w Brześciu na Białorusi. Ukończyła Akademię Sztuk Pięknych i Eksperymentalną Uczelnię Plastyczną prof. Eugeniusza Rosenbluma. Od 1996 roku zajmuje się wyłącznie malarstwem sztalugowym i eksperymentalnym. Od 2000 roku związana w Polską. Wędrując po kraju maluje portrety polskich miast i panoramy. W 2016 roku przyjechała na Warmię. Zwieńczeniem jej rezydencji w Lidzbarku Warmińskim była wystawa „Bajkowa Warmia” prezentowana w lidzbarskim zamku oraz  wystawa portretów  „Warmińskie spotkania”  prezentowana w Oranżerii Kultury – Miejskiej Bibliotece Pedagogicznej w Lidzbarku Warmińskim.

Wojciech Zendrowski – miłośnik historii, regionalista, autor wielu książek i publikacji o Barczewie i Warmii, w których zachęca do pogłębiania wiedzy o historii, ludziach i zabytkach regionu. Pomysłodawca utworzenia kapituły nagrody „Barczewianin Roku”. Publikuje artykuły historyczne w „Wiadomościach Barczewskich”.