Wręczenie nagrody im. Biskupa I. Krasickiego4 maja 2005 roku w Sali Kopernikowskiej olsztyńskiego zamku miała miejsce szczególna uroczystość. Oto bowiem już po raz siedemnasty przyznano Nagrodę im. Biskupa Ignacego Krasickiego. Tym razem tym wyróżnieniem uhonorowano dra Jana Chłostę.

Dr Chłosta to rodowity Warmiak, urodzony w roku 1938 w Olsztynie. Od najmłodszych lat związany był z polskimi tradycjami na Warmii. W 1974 roku został przewodniczącym olsztyńskiego PAX-u. Doktoryzował się w roku 1975 pracą poświęconą Pieniężnym i ich wydawnictwu. W 1984 objął stanowisko redaktora naczelnego Instytutu Wydawniczego PAX w Warszawie, od 1987 roku pracował w OBN-ie im. W. Kętrzyńskiego w Olsztynie. W roku 1990 ponownie objął funkcję olsztyńskiego PAX-u, a następnie „Civitas Christiana”. Jest autorem przeszło 20 książek poświęconych historii i kulturze Warmii, oraz ponad 300 artykułów publikowanych na łamach periodyków naukowych, jak i w „Gazecie Olsztyńskiej”. W uzasadnieniu przyznania dr Chłoście tego zaszczytnego wyróżnienia kapituła nagrody napisała, że laureat otrzymał ją m.in. za „ukazanie w swoim dorobku naukowo-publicystycznym odwiecznej obecności kultury Warmii w kulturze polskiej”.

Uroczyste wręczenie nagrody poprzedziło przemówienie przewodniczącego kapituły Waldemara Żebrowskiego. Swoje życzenia laureatowi przesłali także marszałek sejmiku, oraz wojewoda warmińsko-mazurski. Po wręczeniu nagrody w postaci pięknego medalu (zdjęcie obok), głos swój zabrał prezydent Olsztyna – Czesław Jerzy Małkowski. Specjalnym upominkiem, który sprawił dr Chłoście wiele radości był występ zespołu ludowego Warmia, który tym razem nie tańczył, ale za to pięknie śpiewał warmińskie pieśni ludowe z towarzyszeniem tradycyjnych instrumentów. Laureat był wyraźnie wzruszony.

Wszystkich, którzy chcą posłuchać wykładu dra Jana Chłosty zapraszamy w niedzielę 8 maja do Nowego Kawkowa, gdzie o godz. 12:00 w Domu Rekolekcyjnego „Zacheusz” dr Chłosta wygłosi wykład p.t. „Warmia w kulturze i obyczaju”. Spotkanie organizowane jest z inicjatywy Społecznego Komitetu Obchodów 625-lecia Parafii Nowe Kawkowo, oraz wsi Nowe Kawkowo i Stare Kawkowo.