Warsztaty ceramiczne w SP3 w Dobrym Mieście


Jak Prusowie garnki lepili

Miłośnicy starodawnych Prus ze stowarzyszenia Pruthenia i starostwa powiatowego w Olsztynie zafundowali w czwartek, 19 stycznia b.r. nie lada atrakcję uczniom S.P. 3 w Dobrym Mieście. Nie tylko opowiadali o średniowiecznej garncarskiej sztuce użytkowej, ale też, ku wielkiej uciesze dzieciaków, wspólnie zasiedli do lepienia garnków.

To nie przypadek, że pruskie wspominki zawitały do dobromiejskiej „trójki”. Pod koniec zeszłego roku szkoła otrzymała z rąk starosty Adama Sierzputowskiego tytuł społecznego opiekuna zabytków za plan pielęgnacji grodzisk pruskich nad jeziorem Limajno. Plan obejmuje m.in. wytyczenie i oznakowanie w sąsiedztwie grodzisk szlaków turystycznych oraz systematyczne akcje kontrolne zapobiegające dzikim wykopaliskom.

Lepienie kręci
– To budujące, że dzieciaki wykazują zainteresowanie dawną kulturą naszych ziem – uważa Szymon Drej ze starostwa powiatowego w Olsztynie, redaktor portalu „Dom Warmiński”. Opowiedział on uczniom o technikach lepienia naczyń glinianych oraz ich znaczeniu w dawnej kulturze Prusów.

Po części teoretycznej przyszedł czas na to, co dzieciaki kręci najbardziej – lepienie garnków. W arkana tej niełatwej sztuki wtajemniczyli uczniów Paweł Łuszyński, Alicja Dobrosielska i Joanna Grzelak ze stowarzyszenia Pruthenia. Każdy z uczestników zajęć spróbował sił w formowaniu z lepkiej gliny prostych naczyń codziennego użytku. – Dzieciaki były zachwycone! – cieszy się Anna Taraszkiewicz, dyrektor S.P. 3 – Nie chciały wypuścić studentów do późnego wieczora.

Nauka przez zabawę
Zajęcia odbyły się w ramach edukacyjnej ścieżki regionalnej. Jest to cykl zajęć prowadzonych przez członków Pruthenii, głównie studentów UWM. Interesujące pomysły i chwytliwa forma przybliżania treści regionalnych ma przekonać najmłodszych mieszkańców naszego regionu, że historia, nie tylko lokalna, jest ciekawa i fascynująca. Anna Taraszkiewicz chce w czerwcu zakończyć rok szkolny „świętem pruskim” na jednym z grodzisk.

rytM