Rzeźby z Nowego Kawkowa


Drewniana wieża kościoła w Nowym Kawkowie kryje niejedną tajemnicę.

Wybudowana została prawdopodobnie w roku 1664. W jej wnętrzu, ukryte przed wzrokiem ludzkim, znajdują się, niestety w bardzo złym stanie, pięknie wykonane figury apostołów. Ze względu na ich uszkodzenia – brak rąk, a co za tym idzie, także i atrybutów, ciężko zidentyfikować, która figura wyobraża jakiego apostoła. Tym niemniej jednak, jeśli wkrótce nie przystąpi się do ich konserwacji, prawdopodobnie zniszczeją do reszty. Parafia jednakże nie posiada odpowiednich funduszy na przeprowadzenie stosownych prac. Być może okazją do ich renowacji będzie uroczyście obchodzony w tym roku jubileusz 625-lecia parafii Nowe Kawkowo.