Zabytki techniki i przemysłu


Zabytki techniki

Aktywność ludzka manifestuje się w kilku dziedzinach. Są to dziedziny niezbędne do życia, konieczne, bądź też zaspokajające inne potrzeby człowieka, wynikające z jego funkcji społecznej, z jego socjalizacji (np. sfera religijna). Aktywność gospodarcza człowieka należy do tej pierwszej kategorii, jest bowiem absolutnie konieczna do funkcjonowania w świecie. Dlatego człowiek od najdawniejszych czasów przejawiał działalność gospodarczą, w wyraźny sposób zmieniając środowisko przyrodnicze wokół siebie. Dlatego zabytki techniki są tak istotne dla współczesnych ludzi, stanowią bowiem dowód pomysłowości i mocy twórczej tworzących je ludzi – naszych przodków. Zabytków takich nie brakuje i na Warmii – są to tak narzędzia rolnicze, dawne sprzęty domowe, jak i budowle przemysłowe, czy inne twory architektoniczne. Do najważniejszych tego typu obiektów zaliczyć niewątpliwie należy zespół zabytkowy – skansen w Olsztynku. Znajdują się tam nagromadzone celowo w celu udostępniania turystom budynki przemysłowe (np. wiatrak), maszyny rolnicze, oraz bogata kolekcja artykułów gospodarstwa domowego i sztuki ludowej. Obok skansenu w Olsztynku w powiecie olsztyńskim możemy natrafić m.in. na zabytkowe młyny – w Klimkowie, Kajnach, Pajtunach, Rusi, wiatraki – m.in. w Silicach i najpiękniejszy warmiński wiatrak – w Bęsi, elektrownie wodne – chociażby w Brąswałdzie, oraz inne zabytki techniki, w tym unikalne, piętrowe skrzyżowanie dwóch kanałów wodnych – Klebarskiego i Elżbiety w Silicach.