Warmińskie skrzynie


Poniżej prezentujemy niezwykle charakterystyczne dla Warmii „skrzynie posagowe”.

Wszystkie eksponaty pochodzą z Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku.