Sylwetki laureatów konkursu „Przyjaciel Warmii” 2010 i wcześniej


Władysław Ogrodziński

Władysław Ogrodziński – historyk, autor powieści, reportaży, esejów i antologii, redaktor, edytor, organizator nauki i działacz kulturalny (pseud.: Stefan Sulima), Honorowy Obywatel Olsztyna i Lidzbarka Warmińskiego. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2006”. W 1946 roku debiutował jako eseista i reportażysta na łamach tygodnika „Odra”. Od 1956 roku na stałe w Olsztynie. Autor tomu reportaży „Ziemia odnalezionych przeznaczeń”(1947). Działacz Towarzystwa Mazurów i Warmiaków. W latach 1957 – 1983 był współzałożycielem i redaktorem „Rocznika Olsztyńskiego”, a od 1957 r. członek Rady Redakcyjnej „Komunikatów Mazursko-Warmińskich”. Do związku Literatów Polskich należał od 1959 r. Był także współzałożycielem, a potem dyrektorem programowym Stowarzyszenia Społeczno-Kulturalnego „Pojezierze” (1960 – 1962). W latach 1961-1962 zatrudniony był na stanowisku sekretarza generalnego, a w latach 1968-1970 dyrektora Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego, którego był także współtwórcą.

Po 1970 r. do przejścia na emeryturę (31 grudnia 1983 r.), był dyrektorem Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie. Nagrodzony został za działalność literacką i kulturalną: tygodnika „Odra”, wojewódzką – za upowszechnianie kultury, regionalną – im. M. Lengowskiego, przyznaną przez Stowarzyszenie PAX, dwutygodnika „Warmia i Mazury”, Ministra Kultury i Sztuki II stopnia – za twórczość literacką związaną z Warmią i Mazurami. W 2006 r. otrzymał również odznakę honorową za zasługi dla Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Otrzymał jubileuszowy XX Medal Kapituły im. Biskupa Ignacego Krasickiego „Godzien Kraj Kochania” Anno Domini 2008 za „Wierność w swej twórczości pisarskiej warmińsko-mazurskiej krainie, głównie jej historycznej przeszłości oraz czynne uczestnictwo w rozwoju nauki i kultury regionu w czasach nam współczesnych”. 25 lutego 2011 r. Senat Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie podjął uchwałę o przyznaniu Złotego Lauru UWM w dowód uznania społeczności uniwersyteckiej dla jego zasług. Zmarł 6 lutego 2012 roku w Olsztynie.

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk

Prof. dr hab. Stanisław Achremczyk – Dyrektor Ośrodka Badań Naukowych im. Wojciecha Kętrzyńskiego w Olsztynie. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2006”. W 1993 został profesorem nadzwyczajnym w olsztyńskiej Wyższej Szkole Pedagogicznej, a w 1999 profesorem Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego i kierownikiem Katedry Historii Polski XVI-XVIII Wieku. W latach 1999 – 2006 pełnił funkcję prorektora UWM. Opublikował ponad 400 prac, w tym książki: „Historia Warmii i Mazur”, „Warmia”, „Olsztyn 1945-2005. Kultura i nauka”, „Iława 1305 – 2005”. Aktywny działacz na rzecz Warmii.

ks. prof. Alojzy Szorc

ks. prof. Alojzy Szorc – kapłan Archidiecezji Warmińskiej ś+p ks. prał. kan. prof. dr hab. Alojzy Szorc emeryt, wychowawca i profesor w Seminarium Duchownym „Hosianum”, Rektor Warmińskiego Instytutu Teologicznego, pierwszy Dziekan Wydziału Teologii UWM, profesor na Wydziale Humanistycznym UWM, prałat honorowy Jego Świątobliwości, kanonik zasłużony Warmińskiej Kapituły Katedralnej. Aktywny uczestnik konferencji w Lidzbarku Warmińskim. Zmarł 27 grudnia 2010 roku. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2006”.

Adam Sierzputowski

Adam Sierzputowski – Wiceprzewodniczący Związku Gmin Warmińsko-Mazurskich. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2007”. Były starosta powiatu olsztyńskiego ziemskiego i przewodniczący Konwentu Powiatów Województwa Warmińsko-Mazurskiego. Niegdyś wójt gminy Jonkowo. Ideolog budujący konstruktywne więzi pomiędzy różnymi szczeblami samorządu, społecznościami lokalnymi, a także ludźmi. Dyplomata w dialogach polsko-niemieckich.

Edward Cyfus

Edward Cyfus – pracownik Urzędu Gminy w Purdzie. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2008”. Działacz regionalny, uznany za piewcę gwary i zwyczajów Warmii. Autor wielu publikacji i pogadanek w języku warmińskim, wygłaszanych na antenie Radia Olsztyn i publikowanych na łamach Gazety Olsztyńskiej. Pomysłodawca szablonu „Granica jedności” w Łajsie na granicy katolickiej Warmii i protestanckich Mazur. W 1999 r. wyróżniony dyplomem mistrza mowy polskiej. W 2006 r. inicjator rekonstrukcji Alei Biskupów w Bałdach. Organizator Kiermasu Tradycji Dialogu i Zabawy w 2008 r. juror powiatowych konkursów wiedzy o regionie i konkursów poezji warmińskiej. Odznaczony Medalem Ministra Gospodarki „Zasłużony dla Turystyki” w 2005 r., a w 2007 r. statuetką „Królewny Warmińskiej – Łyny” przyznaną przez władze Powiatu Olsztyńskiego. Prowadzi autorski Magazyn Warmiński WARNIJO. Tłumacz oryginalnych tekstów warmińskich do niepublikowanych pieśni Feliksa Nowowiejskiego dla filharmonii olsztyńskiej.

Zuzanna Falińska

Zuzanna Falińska – inicjatorka powstania Izby Dziedzictwa Kulturowego w Fromborku. Uhonorowana tytułem „Przyjaciela Warmii 2009”. Przewodniczy zwiedzającym Izbę opowiadając o historii i kulturze Warmii. Mistrzyni w przygotowywaniu regionalnych potraw kulinarnych. Smaki potraw prezentuje na okolicznościowych imprezach typu Dni Fromborka, Święto Ludowe czy Dzień Dziecka. Organizuje w sezonie wiosenno-letnim „Spotkania na przyzbie”. Aktywnie wspiera i angażuje się w popularyzację regionalnej tożsamości i krajobrazu kulturowego Warmii.

Hermann Bröring

Hermann Bröring – Starosta Powiatu Emsland, Niemcy. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Długoletni partner w kontaktach zagranicznych. Początek przygody z regionem Warmii i Mazur w ramach wyjazdu studyjnego krajów związkowych Nadrenia-Westfalia datuje się już na rok 1975. Przyjaźń znalazła odzwierciedlenie w prywatnej podróży na Warmię i Mazury w roku 2003. Rok później na mocy porozumienia zostaje podpisana umowa partnerska pomiędzy powiatami – Lidzbarskim i Emsland. W roku 2008 dostaje wsparcie Starosty wystawa malarstwa polskiego Monkiewicza mająca miejsce w zaprzyjaźnionym regionie. Dwa lata później ponownie angażuje się i wspiera wystawę Wierzyńskiego oraz wystawę pt.: „Warmia w oczach wnuków.” Aktywnie uczestniczy w odbywających się cyklicznie Konferencjach pt.: „Dni Dziedzictwa Warmii” podczas których wygłasza tematyczne referaty. W ramach współpracy ze Stowarzyszeniem DOM WARMIŃSKI w 2009 roku inicjuje Targi Gospodarcze „Emslandschau”. Podpisuje także umowy partnerskie między miastami i gminami Powiatu Lidzbarskiego: Lidzbark Warmiński-Werlte, Ornata-Herzlake, Lubomino -Vrees, Kiwity-gmina Lathen oraz umowy międzyszkolne: Liceum Ogólnokształcące w Lidzbarku Warmińskim-Gimnazjum Werlte, Gimnazjum nr 1 w Ornecie-Schulzentrum Hasetal w Harzlake, Gimnazjum nr 4 w Lidzbarku Warmińskim – Realschule w Werlte, Gimnazjum nr 2 w Ornecie-Realschule w Haselünne. Sfinansował projekt realizowany w Specjalnym Ośrodku Szkolno – Wychowawczym w Lidzbarku Warmińskim. Silnie związany ze Stowarzyszeniem DOM WARMIŃSKI współpracuje i podtrzymuje kontakty z Przewodniczącym – Jarosławem Kogutem.

Bernhard Fecke

Bernhard Fecke – Sołtys Lichtenau, Niemcy. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Od 1996 roku partner zagraniczny Pieniężna z inicjatywy byłego Burmistrza Lichtenau – Franza Josefa Sievers`a. Stały bywalec regionu Warmia. Inicjator uroczystości poświęcenia podarowanych organów przez wspólnotę Lichtenau wspólnocie Lechowo i ich Parafii pw. św. Jana Chrzciciela.

Franz Josef Sievers

Franz Josef Sievers – były Burmistrz Lichtenau, Niemcy. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Inicjator wielu spotkań partnerskich. Związany z Lechowem. W ramach współpracy odrestaurował w 1990 roku dach rodzimej Parafii w Lechowie. Od 1996 roku oficjalny partner Lechowa i Pieniężna. Co roku przybywa na ziemie Warmii i Mazur wraz z mieszkańcami Westfalskiego Lechowa.

Zygmunt Suchenek

Zygmunt Suchenek – emerytowany nauczyciel i były wicedyrektor szkoły w Dobrym Mieście. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Od 1969 roku członek Stowarzyszenia Społeczno- Kulturalnego „Pojezierze”. Aktualnie Prezes Oddziału w Dobrym Mieście. Organizator licznych imprez kulturalnych Warmii o tematyce historycznej. Założyciel Muzeum Galerii w Baszcie Bocianiej. Fanatyk historii Dobrego Miasta, filmu, fotografii oraz malarstwa z nim związanego i nie tylko. Autor albumu pt.: „Dobre Miasto na starych widokówkach”. Kustosz muzeum w Baszcie. Uchwałą Nr XXXV/261/09 Rady Miasta w Dobrym Mieście nadano tytuł „Zasłużony dla Dobrego Miasta”.

Georg Schirmbeck

Georg Schirmbeck – były członek partii CDU i Unii Młodych, Niemcy. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Członek zarządu Powiatu Osnabrück następnie przewodniczący frakcji CDU. Aktywny uczestnik prac komisji Landtagu Dolnej Saksonii oraz radny Powiatu Osnabrück. Od 2007 roku Prezes Niemieckiej Rady ds. Leśnictwa oraz członek Rady Nadzorczej Spółki Dziedzictwo Natury Osnabrück. Od 2009 roku członek zarządu Holzabsatzfonds – Instytucji ds. niemieckiego leśnictwa i drzewnictwa. Partner między powiatem Osnabrück i Powiatem Olsztyńskim. Organizator licznych spotkań rady powiatu obu krajów. Objął współpracą większość gmin Powiatu Olsztyńskiego. Kilkukrotny wykładowca na Uniwersytecie Warmińsko – Mazurskim w Olsztynie na Wydziale Politologii i Nauk Społecznych. W ramach współpracy przekazał na rzecz Powiatu Olsztyńskiego kilka wozów strażackich, karetki pogotowia dla szpitala w Dobrym Mieście i Biskupcu oraz sprzęt drogowy dla Powiatowej Służby Drogowej. Aktywnie działa jako poseł w wielu komisjach oraz organizacjach pozaparlamentarnych. Przyczynił się do renowacji zamku w Olsztynku. Przewodniczy Polsko – Niemieckiej Grupie Parlamentarnej, w ramach której promuje Warmię w kontaktach polsko-niemieckich.

Manfred Hugo

Manfred Hugo – Starosta Osnabrück, Niemcy, z wykształcenia prawnik. Uhonorowany tytułem „Przyjaciel Warmii 2010”. Od 1994 roku partner gminy Barczewo. Na mocy Wspólnej Deklaracji Współpracy partner Warmińskiego Związku Gmin oraz powiatu olsztyńskiego. Inicjator porozumienia pomiędzy gminami w zakresie działań na rzecz młodzieży, kontaktów sportowych oraz pogłębiania znajomości kultury i tradycji państw partnerskich. W ramach współpracy przekazał sprzęt i maszyny drogowe powiatowi olsztyńskiemu. Przyczynił się do renowacji kapliczek i zamku w Olsztynku. Uczestniczył w realizacji projektu Regionalnej Strategii Innowacyjności Warmia Mazury w latach 2001 – 2004. Dzięki wsparciu Starosty w 2008 roku na Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie przyjechał prof. Hans-Gret Pöttering, wówczas Przewodniczący Parlamentu Europejskiego, któremu Uniwersytet nadał tytuł doktora honoris causa.