Henryk Reuss von Plauen


Henryk Reuss von Plauen 1469-1470

MISTRZ PRUSKI DZIEWIĄTY DWUDZIESTY

Henryk Reus von Plawen będąc namiestnikiem mistrzowskim pułtrzecia lata, na stolicę potem roku 1467 jest wybrany, za czasów cesarza Fryderyka tego imienia trzeciego a Kazimierza króla polskiego.

Ten mistrz pruski Henryk z Pławna do króla na piotrkowski sejm jachał i tam królowi ze dwiema kontorami przysięgał, a królowi po lewej ręce siedzial. Wróciwszy się do Prus w Mortyndze apopleksyją umarł, nie będąc na mistrzowskim urzędzie tylko jedenaście niedziel, w Królewcu na tumie pochowam.