Marcin Murinius, Kronika mistrzów pruskich


Kronika mistrzów pruskich Marcina Muriniusa po raz pierwszy ukazała się w 1582 roku. Jej autor był dominikaninem, który w 1573 roku zmienił wyznanie na luterańskie.

Żyjący w XVIw. Marcin Murinius, pisarz i humanista, był dominikaninem klasztoru św. Mikołaja w Toruniu, jednakże po roku 1573 przeszedł na luteranizm. Był gorącym zwolennikiem tolerancji religijnej na ziemiach Rzeczpospolitej. Jego Kronika mistrzów pruskich wydana została w 1582 roku w Toruniu. Przedstawił w niej dzieje ziem pruskich od czasów legendarnych aż po rok 1582 – pokój Stefana Batorego z Moskwą w Jamie Zapolskim.

Kronika mistrzów pruskich

Na polskie z niemieckiego przełożona z przydaniem rzeczy pamięci godnych z rozmaitych kronik zebranych. W Toruniu drukował Malcher Neringk Roku Pańskiego 1582

Caput VIICaput XV
WstępCaput VIIICaput XVI
Caput ICaput IXCaput XVII
Caput IICaput XCaput XVIII
Caput IIICaput XICaput XIX
Caput IVCaput XIICaput XX
Caput VCaput XIIICaput XXI
Caput VICaput XIVCaput XXII

Wielcy mistrzowie Zakonu Krzyżackiego

HerbyBurchard von SchwadenHenryk DusemerKonrad von Erlichshausen
Henryk von WalpotKonrad von FeuchtwangenWinrych von KniprodeLudwik von Erlichshausen
Otto von KerpenGotfryd von HohenloheKonrad Zöllner von RotensteinHenryk Reuss von Plauen
Henryk BartZygfryd von FeuchtwangenKonrad von WallenrodHenryk von Richtenberg
Herman von SalzaKarol z TrewiruKonrad von JungingenMarcin Truchsess
Konrad von ThüringenWerner von OrselnUlrych von JungingenJan von Tieffen
Poppo von OsternaLuter książę BrunszwikuHenryk von PlauenFryderyk książę saski
Anno von SangershausenDytrych von AltenburgMichał KüchmeisterAlbrecht von Hohenzollern
Hartmann von HeldrungenLudolf KönigPaweł RussdorfOliwa klasztor