Współpraca


Starostwo Powiatowe w Olsztynie i Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie  zawarły porozumienie o współpracy  w ramach Programu „Dom Warmiński”. Muzeum zaprezentuje na naszym portalu, na co dzień niedostępne, zbiory znajdujące się
w kolekcji Muzeum, w tym unikalne zabytki kartografii, dokumenty, pamiątki po Koperniku i inne eksponaty .
Powstanie w ten sposób wirtualna ekspozycja zabytków związanych z Warmią.

Współpraca ta nie byłaby możliwa bez przychylności pracowników Muzeum – Pana Dyrektora Janusza Cygańskiego,
Pani Ady Bogdanowicz, Pani Elżbiety Kaczmarek.

Jednocześnie serdecznie zapraszamy do osobistego odwiedzenia zarówno Muzeum w Olsztynie, które mieści się w zamku zamieszkanym niegdyś przez samego Mikołaja Kopernika, jak i pozostałych oddziałów Muzeum: Muzeum Warmińskiego
w Lidzbarku Warmińskim, Muzeum im. Johanna Gottfrieda Herdera w Morągu, Muzeum Przyrody w Olsztynie, Muzeum Grunwaldzkiego w Stębarku, Domu „Gazety Olsztyńskiej”, Galerii „Zamek” w Reszlu, Muzeum w Mrągowie, Muzeum Mazurskiego w Szczytnie.

Jednym z pierwszych efektów naszej współpracy jest kolekcja warmińskiej rzeźby ludowej pochodzącej z kolekcji Muzeum WiM w Olsztynie.