Szlak „Poznaj architekturę wsi warmińskiej”


Trasa szlaku:
Szlak rowerowy jest zamkniętą pętlą okrężną wokół Olsztyna. Przebiegał będzie po drogach dogodnych dla ruch u rowerowego, częściowo po bocznych drogach asfaltowych, częściowo po drogach gruntowych i leśnych. Pętla w trzech punktach od strony południowo-wschodniej i w jednym od zachodu, łączyć się będzie z istniejącymi oznakowanymi wcześniej szlakami rowerowymi.
Długość szlaku (km):
117,7

Opis-komentarz:
0 km skrzyżowanie dróg: Słupy-Gady i Różowo- Barczewko. Droga asfaltowa
1,4 km po prawej stronie znajduje się leśny parking zdatny do przygotowania na jego terenie miejsca postoju dla rowerzystów
1,8 km po prawej stronie znajduje się Gospodarstwo Gościnne „Janczary”, prowadzące działalność agroturystyczną. Po stronie lewej istnieje możliwość zejścia na przygotowaną plażę.
2,7 km Barczewko. W miejscowości skrzyżowanie z drogą na Gady (kierunek wskazuje znak), trasa wiedzie prosto, nadal asfaltową szosą.
4,2 km Rozwidlenie dróg. Drogowskaz informuje o drodze do Łęgajn (w prawo). Rowerzysta napotyka tu na oznaczenia szlaków rowerowych gminy Barczewo.Droga asfaltowa.
6,6 km Biedowo.
7,7 km Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Tuławek (w lewo, drogowskaz). Tuz obok znajduje się duża stajnia z końmi sportowymi, urządzony parkour i okólniki. Nadal szosa.
8,5 km Przejazd kolejowy.
9,8 km Dojazd do ruchliwej drogi, jej bezkolizyjne przecięcie i wjazd
do Barczewa. Ulica asfaltowa.
10 km Barczewo. Ulica Warmińska.
10,8 km Skręt w prawo w ulicę Mickiewicza, przejazd przez most na rzece Pisa.
11,2 km Węzeł szlaków gminnych (mapa z opisami na ścianie jednego z budynków).
11,4 km Skręt w lewo na ulicę Kościuszki (droga prowadzi do Butryn, o czym informuje drogowskaz).Droga asfaltowa.
13,2 km Po lewej cmentarz.
15,1 km W lewo odchodzi droga w kierunku Leszna (drogowskaz).
16,7 km W lewo odchodzi droga w kierunku Jedzbarka (drogowskaz).
18,0 km Pogorszenie jakości nawierzchni asfaltowej.
22,2 km Prejłowo. Skręt w prawo w kierunku Olsztyna (drogowskaz). Asfaltowa szosa. Rozpoczęcie odcinka wspólnego z czarnym szlakiem rowerowym gminy Purda
23,3 km Na skrzyżowaniu trasa wiedzie w lewo (drogowskaz na Purdę i Butryny).Czarny szlak wiedzie prosto do Olsztyna.
25,4 km Pajtuny. Nadal asfalt.
28.3 km Purda. Węzeł szlaków rowerowych (mapa i opisy), skrzyżowanie dróg na Barczewo, Butryny, Nową Wieś. Trasa prowadzi drogą asfaltową w prawo.
31,6 km Marcinkowo. Asfaltowa szosa.
32,0 km W lewo odchodzi droga w kierunku Purdki (drogowskaz).
32,5 km Stacja PKP Marcinkowo, przejazd kolejowy.
35,1 km Skrzyżowanie i bezkolizyjne przecięcie drogi Olsztyn-Ostrołęka . Dalej asfalt.
36,0 km Wjazd do lasu. Trasa prowadzi dobrej jakości gruntową drogą leśną.
37.3 km Skrzyżowanie leśnych dróg, rozpoczęcie odcinka wspólnego z czerwonym szlakiem gminy Purda. Skręt w prawo. Dobra droga leśna.
38,8 km Skrzyżowanie leśnych dróg. Trasa prowadzi w lewo. Dobra droga leśna
39,6 km Nawierzchnia zmienia się na żużlową.
40.0 km Leśniczówka Kaborno. Skrzyżowanie dróg. Trasa wiedzie prosto. Żużel.
40,6 km Zabudowania miejscowości Kaborno, skrzyżowanie dróg (trasa prosto). Miejscami nawierzchnia piaszczysta.
42,0 km Wjazd do kompleksu leśnego. Wygodna, szeroka, dobrze utwardzona droga leśna.
42,7 km Skręt w lewo (w kierunku jeziora), przy leśnej kapliczce.
43,0 km Na skrzyżowaniu w prawo. Dobra droga leśna.
43,5 km W prawo możliwość wjazdu nad jezioro. Trasa wiedzie w lewo.
43,8 km Skręt w prawo na przecięciu dróg. Droga leśna.
45,1 km Trękus. Nawierzchnia szutrowa.
45,3 km Skrzyżowanie przy kapliczce. Trasa prowadzi prosto.
45,8 km Nawierzchnia zmienia się po wyjeździe ze wsi na asfalt.
47,0 km Linowo. Droga asfaltowa.
48,9 km Wjazd na drogę Szczęsne –Stary Olsztyn. Kierunek w lewo. Asfaltowa szosa.
50,5 km Stary Olsztyn.
52,2 km Skrzyżowanie i bezkolizyjne przecięcie drogi Olsztyn- Butryny. Punkt wspólny z żółtym szlakiem rowerowym gminy Purda. Dalej nawierzchnia żużlowa.
53,0 km Dojazd do jeziora i drogi prowadzącej wzdłuż jego brzegu (na prawo). Spotkanie z zielonym szlakiem turystyki pieszej.
53,3 km Zabudowania miejscowości Bartążek. Wjazd na asfalt.
55,4 km Dojazd do drogi Olsztyn- Bartąg oraz mostu na Łynie. Skręt w lewo. Asfalt.
55,5 km Bartąg. Na skrzyżowaniu skręt w lewo (na Ruś, drogowskaz).
56,3 km Rozwidlenie dróg: w lewo Ruś, trasa prowadzi w prawo (Gietrzwałd).Wyboisty asfalt.
57,5 km Koniec odcinka asfaltowego, początek szutrowego.
57,7 km Przejazd pod mostem kolejowym. Za nim na podjeździe bruk
57,9 km Koniec odcinka stabilizowanego brukiem. Dalej droga żużlowa.
59,2 km Dojazd do drogi na Warszawę i jej bezkolizyjne przecięcie. Wjazd na drogę prowadzącą do Tomaszowa (w lewo, drogowskaz). Asfalt.
60,3 km Tomaszkowo. Na skrzyżowaniach nie zmieniamy kierunku.
63,5 km Na prawo zjazd do ośrodka Copernicus, jezioro, zabudowania letniskowe. Nadal asfalt. 65,0 km Sząbruk. Skrzyżowanie z drogą prowadzącą do Kudyp (w prawo). Trasa wiedzie w lewo w kierunku Gietrzwałdu (drogowskaz). Początek odcinka wspólnego z czerwonym szlakiem rowerowym Olsztyn- Stare Jabłonki. Szosa.
67,3 km Uniszewo. Trasa wiedzie cały czas asfaltem.
68,8 km Dalszy ciąg zabudowań Uniszewa. Po prawej zostaje przejazd kolejowy.
70,0 km Stacja PKP Uniszewo.
72,4 km Łajsy. Przejazd przez tory. Asfalt.
75,9 km Wjazd do Gietrzwałdu, przejazd pod drogą Olsztyn- Ostróda. W centrum skrzyżowanie. Trasa prowadzi prosto podjazdem (znak na Woryty). Asfalt.
77,6 km Woryty. Na rozwidleniu koło kapliczki w prawo. Szosa asfaltowa.
78,6 km Wjazd na drogę gruntową (w prawo) i na pierwszym skręcie również w prawo. Koniec odcinka wspólnego ze szlakiem czerwonym. Dalej droga gruntowa polna.
81,9 km Rentyny. Droga piaskowa, miejscami grząska. Po prawej jezioro.
82,3 km Skręt w lewo, w drogę leśną (podjazd).
84,5 km Wjazd na drogę Olsztyn- Morąg. Trasa wiedzie w prawo.
84,6 km Skręt w lewo, w boczna gruntową drogę.
86,1 km Wjazd na asfalt w miejscowości Wrzesina. Trasa w lewo.
86,6 km Ostatnie zabudowania wsi, nawierzchnia asfaltowa przechodzi w szuter dobrze utwardzony.
88,0 km Porbady.
88,2 km Skrzyżowanie koło drzewa, pętla wiedzie w prawo. Dobra droga polna.
88,6 km Rozwidlenie dróg koło krzyża. Należy skręcić w prawo. Droga polna.
90,0 km Skręt w lewo w kierunku stacji PKP Godki. Droga gruntowa.
90,5 km Stacja, przejazd przez tory kolejowe.
90,7 km Wjazd na szosę w kierunku Jonkowa (w prawo).
91,9 km Węgajty. Trasa wiedzie asfaltem.
93,5 km Wjazd do Jonkowa. Należy kierować się w lewo, na ulicę Ks.Jana Hanowskiego. We wsi asfalt.
94,0 km W centrum Jonkowa skrzyżowanie z droga na Mostkowo. Trasa prowadzi prosto.
95,0 km Rozwidlenie dróg: w prawo Olsztyn, pętla skręca w lewo drogą asfaltową do Mątek.
96,7 km Mątki. We wsi mocno dziurawy asfalt.
97,7 km Wyjazd i zmiana nawierzchni na szuter.
97,8 km Rozwidlenie dróg: w prawo do wsi Polejki (drogowskaz), w lewo dobrej jakości szuter w kierunku wsi Kajny (drogowskaz). Skręt w prawo.
99,3 km Przejazd przez tory kolejowe. Zaraz za torami skręt w lewo i jazda droga gruntowa wzdłuż torów.
101,8 km Wjazd na asfalt w Barkwedzie. Skręt w prawo.
102,0 km Przejazd przez most na Starej Łynie. Istnieje możliwość dojazdu do Gospodarstwa „Strusiolandia”. Początek odcinka wspólnego ze szlakiem pieszym czerwonym. Asfalt.
102,3 km Skręt w prawo w drogę leśną.
103,5 km Rozwidlenie dróg polnych, skręt w prawo.
106,3 km Drewniany most nad rzeką. Dalej droga polna.
107,0 km Wjazd na asfalt we wsi Brąswałd. Skręt w prawo.
107,2 km Skręt w lewo w drogę żużlową (koło kapliczki).
107,4 km Rozwidlenie dróg koło krzyża, jazda w prawo (zgodnie ze wskazaniami strzałek) w kierunku Spręcowa i Ługwałdu. Droga gruntowa.
108,6 km Skręt w prawo na rozwidleniu. Droga gruntowa.
109,8 km Wjazd na asfalt w miejscowości Ługwałd. Skręt w lewo
111,1 km Dojazd do trasy Olsztyn- Dobre Miasto, bezkolizyjne przecięcie i dalej droga szutrowa, potem leśna.
112,7 km Dojazd do Gospodarstwa „Oaza Spokoju”, skręt w lewo. Droga gruntowa dobrej jakości.
113,8 km Wjazd na szosę Dywity-Różnowo. Skręt w lewo. Asfalt. Początek odcinka wspólnego z niebieskim szlakiem rowerowym gminy Dywity.
114,5 km Różnowo. Rozpoczyna się dziurawy asfalt. W lewo droga na Rozgity. Trasa prowadzi prosto.
115,1 km Rozwidlenie dróg. W lewo do Dąbrówki Wielkiej, trasa wiedzie w prawo (drogowskaz informuje o kierunku na Słupy). Dziurawy asfalt. Koniec odcinka wspólnego ze szlakiem niebieskim.
115,3 km Koniec drogi asfaltowej, rozpoczyna się droga gruntowa.
116,7 km Leśne miejsce postoju, w lewo droga wzdłuż ściany lasu, trasa prowadzi prosto. Droga leśna.
117,7 km Wjazd na szosę Olsztyn- Gady, bezkolizyjne przecięcie, dalej jazda szosą w kierunku Barczewka (prosto). Zamknięcie pętli.