Leśne ścieżki przyrodnicze


Ścieżki przyrodnicze na terenie nadleśnictw powiatu olsztyńskiego

Opisujemy szlaki bez map, mapy są własnością lasów państwowych.

Leśna ścieżka “Sanatorium” (ok. 4 km)
Trasa rozpoczyna się na parkingu przy Wojewódzkim Szpitalu Rehabilitacyjnym dla Dzieci w Ameryce a kończy się szkółce leśnej Nadleśnictwa Jagiełek (tam można zapoznać się z produkcja szkółkarską, jak również z tematyką przyrodniczą prezentowaną na 16 tablicach). Na trasie ścieżki przyrodniczej występują stanowiska: sosna zwyczajna, lasy uzdrowiskowe (specyficzny mikroklimat), erozja gleby, brzoza brodawkowata, rezerwat “Ostoja bobrów na rzece Pasłęka”, pozyskanie drewna, dokarmianie zwierzyny, tropy zwierząt, pożyteczna fauna, ochrona lasu przed owadami, martwe drzewa, mapa lasu, rys historyczny, młodnik sosnowy, drzewa doborowe.

Leśna ścieżka “Kudypska Polana”
Trasa rozpoczyna się w siedzibie Nadleśnictwa Kudypy (przy niej mieści się parking). Ścieżka nawiązuje do historii lasów kudypskich, ukazują zagadnienia hodowli lasów, ochrony przed pożarami, łowiectwa, ochrony przyrody itp. Na trasie można zobaczyć: plantację choinkową, poletko łowieckie, polanę kudypską, kępę stuletniego buka, stary sosnowy las tzw. nasienny, informacje o hodowli lasu, ekspozycję stosowanych pułapek – ochrona lasu, przekroje glebowe, “Leśne Arboteum Warmii i Mazur” (unikalny, specjalistyczny ogród botaniczny o powierzchni 7,54 ha, łączący zadania ogrodu botanicznego z gospodarka leśną; znajdują się tam stare drzewa, kolekcja drzew, krzewów oraz roślin zielnych; miejsce prowadzenia badań naukowych)

Leśna ścieżka “Las bliżej nas” (ok. 3 km)
Wytyczona w Leśnictwie Dzierzguny (obok wsi Nowa Kaletka). Na ścieżce można zapoznać się z bogactwem lasów i sposobami ochrony. Tematy stanowisk edukacyjnych: cykl życiowy drzewostanu (uprawa, młodnik, drzewostan, drzewostan dojrzały), drzewostan porolny, skrzynki lęgowe, pułapki feromonowe, paśnik dla zwierząt.

Leśna ścieżka “Zazdrość” (ok. 6,7 km)
Ścieżka rozpoczyna się tuż za Olsztynem (Nadleśnictwo Olsztyn). Na trasie można podziwiać naturalne bogactwo fauny i flory. Szlak oznakowany jest strzałkami. Na ścieżce wyznaczono przystanki dydaktyczne: pożary leśne, gatunki drzew (dominują sosna, występują świerk, brzoza, dąb, olcha, buk), pomnik głaz narzutowy, plantacja choinek, wiek drzew, roślinność torfowiskowa (punkt widokowy z kładką na torfowisku), punkt wypoczynkowy w połowie ścieżki, nasz krajobraz (punkt widokowy na Jezioro Kielarskie), źródła kielarskie, zabytkowy cmentarz rodziny Erdmanów (XVII – XVIII w.), miejsce na odpoczynek i ognisko (polana kielarska)

Leśna ścieżka “Zielony szlak” (ok. 5 km)
Szlak w pobliżu siedziby Nadleśnictwa Wipsowo (droga w keirunku miejscowości Biesowo). Na ścieżce 11 stanowisk edukacyjnych: szkółka drzew i krzewów ozdobnych, arboreteum i tablice informacyjne (zwierzęta, ptaki, grzyby, owady, siedliska, klasy wieku drzewostanów, pułapki feromonowe), punkt widokowy nad jeziorem Galk, szkółka leśna, buchtowisko dla dzików, przebudowa drzewostanów, paśnik dla zwierzyny płowej, dąb “igła”, jezioro Korwe, ambona myśliwska, odnowienie naturalne, szkółka leśna (na trasie miejsce na ognisko i odpoczynek).