Stanisław Stefanowicz Album – Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne


Stanisław Stefanowicz, Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia. Okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997 – 2003.

Przyjaciele Warmii…

Niezwykły telefon do redakcji uzmysłowił nam, że internetowe „łamy” „Domu Warmińskiego” zaczynają skupiać prawdziwych przyjaciół Warmii. Nawiązał z nami kontakt Pan Stanisław Stefanowicz – architekt z Warszawy, pierwszy i świetny przykład fascynacji warmińskim krajobrazem i specyficznym klimatem jej kultury. Pan Stefanowicz co roku spędza kilka tygodni nad Jeziorem Wulpińskim. Jego trzy pasje: turystyka rowerowa, fascynacja warmińskimi kapliczkami oraz fotografia zrodziły przepiękny album Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne. Południowa Warmia – okolice Jeziora Wulpińskiego. Wycieczki rowerowe 1997-2003.

Autor w ciągu kilku lat przejechał rowerem całą południową część powiatu olsztyńskiego niestrudzenie fotografując, katalogując i opisując przydrożne kapliczki, krzyże, kaplice i kościoły. W ten sposób powstał ogromny, jedyny w swoim rodzaju materiał faktograficzny dokumentujący i opisujący dziedzictwo kultury „Sacra Varmiae”. Jej trwanie widoczne jest w „odwiecznym” krajobrazie wiejskim, ale także i w dzisiejszym miejskim, co potwierdza kontrast, wydawałoby się szokujący i łamiący potoczne wyobrażenia, kapliczek odnalezionych przez Autora w tle współczesnych bloków olsztyńskich Jarot.

Zapisana architekturą sakralną, kapliczkami i krzyżami symboliczna przestrzeń „Świętej Warmii” tworzy granice kraju, ciągnąc się od Kurek na jej południu do Braniewa na północy, od Gietrzwałdu do Lidzbarka Warmińskiego i Reszla na wschodzie. Jak dotąd, trzeba nam, współczesnym Warmiakom, przyjaznego oka przybysza, by dobitnie odnajdywać charakter tej ziemi. Ale też przecież zanotowane w albumie Stanisława Stefanowicza kapliczki zbudowane niedawno w Klebarku Wielkim i Biesalu świadczą o ciągłości, czy też odradzaniu tożsamości i dziedzictwa, materialnej i duchowej przestrzeni Warmii.

Niezwykła wprost i fundamentalna waga pracy Stanisława Stefanowicza – architekta, leży również w profesjonalnym usystematyzowaniu typologii architektury kapliczek. Autor być może już niedługo zaprezentuje dokonane po raz pierwszy współcześnie w Polsce opracowanie poświęcone architekturze kapliczek.

Album Kościoły, kaplice, kapliczki, krzyże przydrożne… jest rzeczywistym świadectwem troski o zachowanie tożsamości kulturowej Warmii. Pomyślmy: a cóż by to było, gdyby podobną troskę przejawiali również współcześni mieszkańcy wsi warmińskiej, wspólnot parafialnych?

Dzięki uprzejmości Pana Stanisława Stefanowicza możemy zaprezentować Państwu to nigdzie, jak dotąd, niepublikowane, unikalne, całkowicie autorskie dzieło. Do momentu uzyskania praw autorskich od wydawnictw kartograficznych nie publikujemy cz. III albumu – rewelacyjnego i szczegółowego opisu tras rowerowych po południowej Warmii.

Serdecznie dziękujemy Autorowi za obdarowanie Warmii i czytelników naszego portalu Albumem…

Marian Juszczyński.

Album

Album zapisany jest w plikach PDF.

Suplement