Region Warmia


Warmia jako kraina historyczna

Warmia, w przeciwieństwie do sąsiednich Mazur, jest krainą historyczną, z bogatą przeszłością i tradycjami. Jako część państwa polskiego od roku 1466 do roku 1772 zachowywała swą autonomię polityczną z biskupem warmińskim jako jej księciem, a i jej mieszkańcy silnie odczuwali swą niezależność i odrębność. Sytuacja ta nie uległa zmianom i po zaborach. Warmia bowiem, choć utraciła niezależność polityczną, pozostała odrębną w świadomości Warmiaków. Wynikało to przede wszystkim z różnic wyznaniowych – Warmia stanowiła bowiem wyspę katolicyzmu w morzu protestanckiej ludności Prus. Dlatego jeszcze w okresie plebiscytu silnie wypływały tendencje separatystyczne w postaci projektów utworzenia oddzielnego „państwa warmińskiego” z biskupem warmińskim jako jego władcą.

Warmia a Mazury

Niestety, współcześnie pojęcie „Warmia” utraciło już wiele treści, które jeszcze przed II wojną światową w nim się zawierały. Dzisiaj ten historyczny region bywa często wręcz mylony z Mazurami i to nie tylko przez przybywających tu licznie turystów, ale, co jeszcze bardziej przykre, przez samych jej mieszkańców. Działania „Domu Warmińskiego” zmierzają w kierunku odwrócenia tego postępującego procesu, dążą do „rewitalizacji” pojęcia „Warmia” w oparciu o bogatą tradycję historyczną regionu i współczesne olbrzymie możliwości w zakresie turystyki, które Warmia ma do zaoferowania przybywającym na jej ziemie turystom.