Pro Musica Antiqua


Muzyka w zabytkach Warmii i Mazur

XIV KONCERTY LETNIE
29 czerwca – 23 lipca 2006 r.


Zespół Kameralny
PRO MUSICA ANTIQUA
w składzie:

Leszek Szarzyński – flet, Małgorzata Skotnicka – klawesyn,
Jerzy Szafrański  – obój, Wojciech Orawiec – fagot

Gościnnie występują:
 Arkadiusz Skotnicki – marimba (29.06-11.07, 15-20.07)
 Zbigniew Urbalewicz –  prezentacje plastyczne (29.06–13.07)
Cezary Ilczyna – prowadzenie, recytacja
Leszek Szarzyński – prowadzenie

OLSZTYNEK 29 czerwca, godz. 19.00 (czwartek)
Kościół pw. Najświętszego Serca Pana Jezusa, ul. Chopina 7
Organizatorzy: Urząd Miejski w Olsztynku, Miejsko-Gminny Ośrodek Kultury w Olsztynku,
Muzeum Budownictwa Ludowego w Olsztynku
Koncert pod Patronatem Burmistrza Mirosława Stegienko

GIŻYCKO 30 czerwca, godz. 19.00 (piątek)
Kościół Ewangelicko-Augsburski, Pl. Grunwaldzki 6 
Organizatorzy: Urząd Miejski w Giżycku, Centrum Animacji KOA w Giżycku
Koncert pod Patronatem Burmistrza Jolanty Piotrowskiej

PIENIĘŻNO 2 lipca, godz. 13.00 (niedziela)
Kościół pw. Świętego Piotra i Pawła
Organizatorzy: Urząd Miejski w Pieniężnie
Koncert pod Patronatem Burmistrza Ryszarda Kudły

OLSZTYN 3 lipca, godz. 20.00  (poniedziałek)
Kościół Ewangelicko – Augsburski   ul. Stare Miasto 1
( w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego)
Organizatorzy:   Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie

DOBRE MIASTO 5 lipca, godz.19.00 (środa)
Bazylika Mniejsza pw.  Najświętszego Zbawiciela i Wszystkich Świętych ul. Orła Białego
Organizatorzy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, Centrum Kultury w Dobrym Mieście
Koncert pod Patronatem Burmistrza  Stanisława Trzaskowskiego

OSTRÓDA 7 lipca, godz. 19.00 (piątek)
Kościół Ewangelicko- Metodystyczny, ul. Sienkiewicza
(w ramach obchodów Dni Ostródy)
Organizatorzy: Urząd Miejski w Ostródzie
Koncert pod Patronatem Burmistrza – Jana Nosewicza

CIECHANÓW 8 lipca, godz.18.00 (sobota)
Zamek Organizatorzy: Muzeum Szlachty Mazowieckiej – Gościnnie

SZĄBRUK 9 lipca, godz. 11.00 (niedziela)
Kościół pw. Św. Mikołaja
Organizatorzy: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie i  Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie
Koncert pod Patronatem Wójta -Zbigniewa Marka Małkowskiego

KROSNO 9 lipca, godz. 18.00 (niedziela)
Sanktuarium Nawiedzenia Najświętszej Marii Panny
(Barokowy zespół odpustowy – XVIII w)
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
Koncert pod patronatem Burmistrza Ornety – Jarosława Koguta

OLSZTYN 10 lipca, godz. 18.00 (poniedziałek)
Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie, Sale Kopernikowskie
(w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego)
Organizatorzy: Miejski Dom Kultury w Olsztynie, Muzeum Warmii i Mazur w Olsztynie

MORĄG 11 lipca, godz. 18.00 (wtorek)
Muzeum- Pałac Dohnów
Organizatorzy: Urząd Miejski w Morągu oraz Muzeum im. J.G. Herdera w Morągu
Koncert Pod Patronatem Burmistrza -Tadeusza Sobierajskiego

SZCZYTNO 13 lipca, godz. 18.00 (czwartek)
Kościół Ewangelicko – Augsburski
Organizatorzy: Starostwo Powiatowe w Szczytnie i Miejski Dom Kultury w Szczytnie
Koncert pod Patronatem Starosty – Andrzeja Kijewskiego

LIDZBARK WELSKI 15 lipca, godz. 16.00  (sobota)
Kościół pw. Najświętszej Marii Panny
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Lidzbarku Welskim
Koncert pod Patronatem Burmistrza –  Piotra Kramkowskiego

JEZIORANY 16 lipca, godz. 12.15 (niedziela)
Kościół pw. Świętego Bartłomieja
Organizatorzy: Urząd Miejski w Jezioranach i Miejski Ośrodek Kultury w Jezioranach
Koncert pod Patronatem Burmistrza Aurelii Kamińskiej Sydor

ORNETA 16 lipca, godz. 19.00 (niedziela)
Kościół pw. Jana Chrzciciela
Organizatorzy: Urząd Miasta i Gminy w Ornecie
Koncert pod Patronatem Burmistrza – Jarosława Koguta

OLSZTYN 17 lipca, godz. 20.00 (poniedziałek)
Archikatedra Św. Jakuba w Olsztynie
(w ramach Olsztyńskiego Lata Artystycznego)
Organizatorzy: Miejski Ośrodek Kultury w Olsztynie
Ekologia Kłobuka – ochrona drzew dziuplastych, mini-ekopiknik w wykonaniu studentów ze Studencko-Doktoranckiego Koła Ekologów UWM w Olsztynie, godz. 14.00-17.00, Starówka

KĘTRZYN 18 lipca, godz. 19.00 (wtorek)
Zamek
Organizatorzy: Urząd Miejski w Kętrzynie oraz Muzeum im. W. Kętrzyńskiego w Kętrzynie
Koncert pod Patronatem Burmistrza -Krzysztofa Hećmana

GŁOTOWO 19 lipca godz. 19.00 (środa)
Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej
Organizatorzy: Urząd Miejski w Dobrym Mieście, Ks. Proboszcz  Sanktuarium Najświętszego Sakramentu i Męki Pańskiej – Marek Proszek
Koncert pod Patronatem Burmistrza – Stanisława Trzaskowskiego

ELBLĄG 20 lipca godz. 18.00 (czwartek)
CENTRUM   SZTUKI   GALERIA   EL   w Elblągu
Organizatorzy: Urząd Miejski w Elblągu, CENTRUM   SZTUKI   GALERIA   EL   w Elblągu
Koncert pod Patronatem Prezydenta – Henryka Słoniny

BARTOSZYCE 21 lipca, godz. 19.00 (piątek)
Kościół pw. Św. Jana Ewangelisty i  Matki Bożej Częstochowskiej ul. Mazurska
Organizatorzy: Urząd Miasta Bartoszyce  i Bartoszycki Dom Kultury
Koncert pod Patronatem Burmistrza – Krzysztofa Nałęcza

LIDZBARK WARMIŃSKI  22 lipca, godz. 19.00 (sobota)
Kościół pw. Świętych Apostołów Piotra i Pawła
Organizatorzy: Urząd Miejski w Lidzbarku Warmińskim
Koncert pod Patronatem Burmistrza  – mgr inż. Mieczysława Byczkowskiego

GIETRZWAŁD 23 lipca, godz. 12.30 (niedziela)
Sanktuarium Maryjne
Organizatorzy: Urząd Gminy w Gietrzwałdzie i Gminny Ośrodek Kultury w Gietrzwałdzie
Koncert pod Patronatem Wójta -Zbigniewa Marka Małkowskiego

BISKUPIEC 23 lipca, godz.19.00 (niedziela)
Kościół pw. Św. Jana Chrzciciela ul. 1-go Maja
(w ranach obchodów X Dni Biskupca)
Organizatorzy: Zakłady Mięsne „Warmia”, Urząd Miejski w Biskupcu, Biskupiecki Dom Kultury Koncert pod Patronatem Burmistrza Biskupca Marka Domina