Jarmark Jakubowy


Pruthenia na starówce

W ostatnią sobotę (22 lipca) na olsztyńskiej starówce odbył się Jarmark Jakubowy. Imprezy odbywały się w amfiteatrze, na zamku i scenie przy Starym Ratuszu. Na rynku miasta stanęło kilkadziesiąt straganów z regionalnymi wyrobami. Pojawili się rycerze, rzymscy legioniści, kuglarze itd. O godzinie 17 rozpoczęła się Parada Jakubowa.

Z okazji tego święta członkowie Zespołu rekonstrukcji rzemiosł pradziejowych i wczesnośredniowiecznych na ziemiach pruskich ze Stowarzyszenia Pruthenia zorganizowali prezentację wylepiania ceramiki zachodniobałtyjskiej i tkania na krosienkach tabliczkowych. Cały pokaz odbywał się w specjalnie zbudowanym z tej okazji „pruskim” szałasie a członkowie Pruthenii wystąpili we własnoręcznie uszytych pruskich strojach.
Niezwykłą atrakcją pokazu było wykuwanie tzw. „baby kamiennej” wzorowanej na figurach kamiennych znanych z terenu Prus. Kamień w „babę” przekuwał  Grzegorz Pepłowski.

Krajki tkała Alicja Dobrosielska, a garnki lepili: Joasia Grzelak, Paweł Łuszyński i Tomek Białobrzewski.
W przygotowaniu szałasu spełniającego rolę przenośnej pracowni w stylu zachodniobałtyjskim wzięli również udział Bartłomiej Grabowski i Szymon Drej.