Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda „Wspólny Dom”


Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda zajmuje się:

 1. podejmowaniem działań służących gospodarczemu i kulturowemu rozwojowi gminy Stawiguda
 2. tworzeniem warunków dla pogłębiania łączności organów samorządu terytorialnego gminy Stawiguda z jej społecznością
 3. integracją środowisk wiejskich
 4. reprezentowaniem środowiska mieszkańców gminy w kontaktach z samorządem terytorialnym i administracją rządową
 5. uczestnictwem w opracowaniu długofalowych planów rozwoju gminy
 6. propagowaniem idei samorządności i budową społeczeństwa obywatelskiego
 7. wspieraniem dzieci i młodzieży w rozwoju osobistym, społecznym i zawodowym
 8. przygotowaniem młodzieży do pracy samorządowej
 9. charytatywną działalnością na rzecz społeczeństwa gminy Stawiguda
 10. działaniem na rzecz ochrony środowiska naturalnego
 11. współuczestniczeniem w rozwoju gminy w kierunku turystyki wiejskiej i agroturystyki na terenie gminy

Kontakt:

Towarzystwo Rozwoju Gminy Stawiguda
„Wspólny Dom”
11-034 Stawiguda, Tomaszkowo 9
Tel.: 0601 677 661