Tablica pamiątkowa ze szkoły w Olsztynku


Zespół Szkół Zawodowych oraz Liceum Ogólnokształcące w Olsztynku mają bogatą tradycję. 

Budynek, w którym mieszczą się obydwie szkoły pochodzi jeszcze z czasów średniowiecza – był to niegdyś zamek krzyżacki. Już w XIX wieku w dawnym zamku funkcjonowała szkoła. Po I wojnie światowej uczniowie ówczesnego gimnazjum ufundowali tablicę poświęconą poległym w wojnie mieszkańcom Olsztynka i okolic. W roku 1945 tablicę zamurowano i poszła ona w zapomnienie. Dopiero ostatnie remonty przeprowadzone w szkole przez Pana Dyrektora Ryszarda Lachowicza przywróciły świetność dawnemu krzyżackiemu zamkowi. Podczas remontu nieoczekiwanie natrafiono na zapomnianą tablicę, którą odsłonięto i której prace konserwatorskie mają przywrócić pierwotny wygląd.