Konkurs wiedzy o zamkach gotyckich – 2019 r.


Zapraszamy uczniów szkół podstawowych do udziału w konkursie wiedzy o zamkach gotyckich i historii dawnego państwa krzyżackiego.

Konkurs składa się z dwóch etapów:

– I etap (gminny) – przeprowadzony zostanie na terenie gmin należących do Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” oraz gmin należących do Stowarzyszenia „Dom Warmiński” w terminach, poprzedzających etap centralny konkursu;

– II etap (centralny) – finał konkursu odbędzie się w dniu 6 czerwca 2019 roku, w Urzędzie Miasta i Gminy we Fromborku,
ul. Młynarska 5a, 14-530 Frombork, od godz. 11.00 do godz. 15.00. Rozpoczęcie konkursu o godz. 11.00.

W finale konkursu we Fromborku udział wezmą zwycięzcy pierwszego i drugiego miejsca, wyłonieni podczas etapu gminnego na terenie poszczególnych gmin w kategorii – szkoły podstawowe. Każdemu uczestnikowi etapu centralnego konkursu towarzyszy tylko jeden opiekun.

Obydwa etapy konkursu (gminny i centralny) przeprowadzone zostaną w formie testu pisemnego. Etap gminny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego – zaznacz odpowiedzi prawidłowe – według załączonej propozycji. Etap centralny konkursu przeprowadzony zostanie w formie testu pisemnego typu samodzielna odpowiedź uczestnika na pytanie.

Uczestnictwo w etapie centralnym (finale konkursu) można zgłaszać po przeprowadzeniu etapu gminnego konkursu.
W terminie do 29 maja br. należy przesłać do Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” nazwiska dwóch zwycięzców pierwszego i drugiego miejsca etapu gminnego konkursu, na adres e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl lub fax 89 535 32 76.

Dodatkowe informacje: Izabela Narożniak – dyrektor Biura Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie”,
e-mail: info@zamkigotyckie.org.pl, tel. 535 887 090.

Zakres wiadomości niezbędnych do przygotowania do konkursu obejmuje materiał wskazany w bibliografii konkursu
i zeskanowany na potrzeby konkursu. Materiały zamieszczone są na stronie internetowej Stowarzyszenia gmin „Polskie zamki gotyckie” www.zamkigotyckie.org.pl, w zakładce: konkurs oraz Stowarzyszenia „Dom Warmiński” www.domwarminski.pl,
w zakładce: konkurs wiedzy o zamkach gotyckich.

Bibliografia konkursu

Etap pierwszy (gminny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony: 74, 75, 76, 77, 78, 79, 80, 81, 84, 85, 86, 87, 88, 89

Etap drugi (centralny) konkursu wiedzy o zamkach gotyckich

Bibliografia dla uczniów szkół podstawowych

Dzieje i kultura Warmii i Mazur, pod red. I. Lewandowskiej,

strony: 98, 99, 100, 101, 102, 104, 105, 106, 107, 108

S. Achremczyk, Historia Warmii i Mazur Od pradziejów do 1945 roku,

strony: 10, 27, 28, 29, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 62, 63, 64, 65, 72, 73

K. Trybulski, Krzyżacy,

strony: 6, 7, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 34, 35, 36, 37, 39, 40, 41, 42, 43

Regulamin konkursu (do pobrania).

Materiały do pobrania dostępne są na stronie konkursu: zamkigotyckie.org.pl