Zabytki techniki – Gmina Barczewo


Zabytki techniki – Gmina Barczewo

Barczewo

Fortyfikacje miejskie w Barczewie. Fragmenty murów miejskich i baszt wzdłuż ul. Grunwaldzkiej, przy kościele św. Andrzeja i przy ul. R. Traugutta, gotyckie z 1376 – 1401 r. Nieznaczne fragmenty bramy miejskiej przy ul. Mostowej, gotyckiej z końca XIV w.

Wieża ciśnień Neogotycka z 1907 r. murowana z cegły, ośmioboczna, otynkowana. Składa się z trzech części: dolnej, szerszej zakończonej fryzem daszkiem: środkowej z ostrołukami wnękami (płytkami), w których większe i mniejsze okienka oraz ” głowicy ” z czterema otworami. Dach namiotowy kryty blachą.

Gotycka brama przy ul. Mostowej Fragmenty gotyckiej bramy miejskiej z końca XIV w. Murowane z cegły, otynkowane – tworzą formę skarp przylegających do przeciwległych budynków.

Klimkowo

Zabytkowy młyn „Młynarzówka”