Walka o polskość – Gmina Purda


Giławy

Tablica pamiątkowa na domu nr 30 z napisem: „Tu w latach 1930 – 1939 mieściła się polska szkoła – świadectwo polskości Ziemi Warmińskiej”

Purda

Tablica pamiątkowa na budynku przedszkola z napisem: Tu w latach od 1930 do 1939 r. mieściła się polska szkoła, świadectwo polskości ziemi warmińskiej. W miejscowej szkole, w sali historii niewielka Izba Pamięci Narodowej (gabloty). Szkoła w Purdzie nosi imię nauczyciela szkoły polskiej w tej miejscowości Tadeusza Pezały, który został zamordowany w obozie koncentracyjnym. Fakt ten upamiętnia drzeworyt z podobizną patrona i napisem „Szkoła Podstawowa im. T. Pełzały w Purdzie”, znajdujący się w wejściu do budynku.

Nowa Kaletka

Tablica pamiątkowa na domu nr 6 z napisem: „W tym domu w latach prześladowań polskości mieściło się polskie przedszkole”.

Tablica pamiątkowa na domu nr 26 (Szkoła Podstawowa im. Józefa Grotha), z napisem: „W tym domu w latach 1929 – 1939 mieściła się polska szkoła. Pomimo terroru i prześladowań, nie szczędząc swych sił uczyli w niej ugruntowując polskość: Edward Turowski, Tomasz Setny, Seweryn Piątek, Ryszard Knosała, Paweł Trzciński, Józef Groth”.