Kościoły Warmii – Gmina Świątki


Kościoły Warmii – Gmina Świątki

Kwiecewo

Zespół kościoła parafialnego

Zespół kościoła parafialnego, położonego w centrum wsi. Centralnym obiektem zespołu jest kościół parafialny p.w. Św. Jakuba Apostoła, barokowy, orientalny, salowy na rzucie prostokąta z zakrystią od pn. i kruchtą od pd. Wzniesiony w 1692 – 1699 w miejsce starego z XIV. Wieża dobudowana w 1862. W nawie strop drewniany. W kruchcie i zakrystii sklepienie krzyżowe. Od wsch. szczyt wolutowy o falistej linii spływów, podzielony na trzy kondygnacje, ożywiony pilastrami. W najwyższej, zamkniętej półkolistym frontem arkada na sygnaturkę. W dwóch półkolistych hemisferycznych niszach figury M. Boskiej i św. Jana Boleściwych. Otwory okienne i wejściowe zamknięte łukami odcinkowymi. Portal z nawy do zakrystii z dwoma pilastrami i trójkątnym frontem, w którym kartusz z napisem dot. konsekracji kościoła i ołtarza głównego w 1699. Obecny ołtarz główny pochodzi z poł. XVIII. Obok kościoła- cmentarz czynny do dzisiaj oraz cztery kapliczki klasycystyczne z XIX, na rzucie prostokąta, murowane z czerwonej cegły z półkolistymi niszami. Całość otoczona ogrodzeniem z bramką z czerwonej cegły, wzniesione w XIX / XX. Obok d. organistówka, ob. Dom mieszkalny, klasycystyczna, z pocz. XIX, przebudowany w XX w.. Całość zespołu – zabytek.

Różynka

Parafia św. Mateusza

Skolity

Kościół parafialny p.w. Narodzenia NMP

Gotycki, wzniesiony w XVII. Prezbiterium i transept dobudowany w 1900 r. Korpus gotycki, murowany z cegły / wiązanie polskie /. Wewnątrz otynkowany. Salowy, na rzucie prostokąta, przykryty stropem z polichromią z 1763 – 63 malowaną przez Antoniego Guillerepsa z Dobrego Miasta. Pomiędzy wicią akantową obrazy św. Barbary, MB Niepok. Poczętej i Chrystusa. Od płn. kruchta barokowa przesklepiona beczkowo. Od zach. drewniana wieża kwadratowa, konstrukcji słupowej, oszalowana deskami, przykryta dachem namiotowym zakończonym iglicą. Chór muzyczny sprzed 1754 wsparty na dwóch kolumnach. Wystrój wnętrze z XVIII.

Świątki

Kościół par. p.w. Świętych Męczenników Kosmy i Damiana

Kościół neogotycki, wzniesiony w 1855-1856. Murowany z czerwonej cegły, z dachem dwuspadowym, krytym dachówką ceramiczną. Wieża na rzucie kwadratu, przechodząca w części górnej w sześcioboczną zwieńczoną hełmem iglicowym i metalową chorągiewką. Wystrój wnętrze współczesny. Zabytek.

Dom parafialny

wzniesiony w XIX, po wybudowaniu kościoła parafialnego. Zbudowany z czerwonej cegły, parterowy, z zabudowanym poddaszem z dachem wielopołaciowym, krytym dachówką ceramiczną. Od fasady, w części środkowej – ryzalit tworzący na wysokości 1 piętra dodatkowe pomieszczenia. Wykorzystany jest na cele katechetyczne. Zabytek.

Dawna plebania

wzniesiona w XVIII. Dom murowany i otynkowany, parterowy, z dachem dwuspadowym, naczółkowym, krytym dachówką ceramiczną. Obecnie wykorzystany na mieszkania dla księży katolickich. Zabytek.

Włodowo