Grody i stanowiska obronne – Gmina Dobre Miasto


Grody i stanowiska obronne – Gmina Dobre Miasto

Dobre Miasto

Fortyfikacje i mury obronne Pierścień fortyfikacji średniowiecznych miasta składał się z murów obronnych i systemu baszt zbudowany na rzucie nieregularnego prostokąta. Do dnia dzisiejszego zachowały się odcinki murów obronnych z XIV w. od strony północnej nad Łyną i od strony wschodniej. Odcinek wschodni jest flankowany od strony północnej i południowej przez dwie cylindryczne baszty: północna zachowana do połowy swej pierwotnej wysokości, natomiast południowa zachowana w pierwotnym stanie zwana basztą „bocianią” od gnieżdżących się na jej dachu od niepamiętnych czasów bocianów. Jest zlokalizowana na południowo-wschodnim narożniku fortyfikacji nad kanałem wodnym.

Wzniesiona w XIV-XV w. na rzucie koła posiada pięć kondygnacji strzelniczych i loch więzienny. Przykryta dachem stożkowym krytym dachówką rzymską. Mury baszty bardzo grube, wzniesione z czerwonej cegły, tylko w części dolnej z granitu polodowcowego. Jedyne wejście do wnętrza – ostrołukowe o uskokowych ościeżnicach. Wnętrze posiada stropy drewniane belkowe. Zachowane wejścia w grubości muru ze stopniami ceglanymi z parteru na pierwsze piętro. W dolnej części liczne otwory strzelnicze mocno rozglifowane do wnętrza. Kondygnacja najwyższą przesklepiona jest czaszą a w grubości muru tej kondygnacji zachowane są ganki strzelnicze z otworami strzelniczymi i wejściem do wewnątrz. Zabytek.

Cerkiewnik

Grodzisko staropruskie, tzw. „Kapelusz”.

Jezioro Limajno

Grodzisko staropruskie, pięknie położone w lesie nad jeziorem Limajno. Grodzisko jest niewielkie, usytuowane w naturalnym miejscu obronnym w widłach wysokiego na kilkadziesiąt metrów wąwozu, pełniło funkcje typowo obronne i refugialne-schronienia dla okolicznej ludności w przypadku zagrożenia najazdem.

Grodzisko staropruskie, o niewielkich rozmiarach, usytuowane na skarpie nad brzegiem jeziora Limajno, przy leśniczówce nadleśnictwa Chmury. Pełniło funkcje wartowni – punktu obserwacyjnego, powiązanego z grodziskiem „Kapelusz”, usytuowanym po drugiej stronie jeziora.

Grodzisko staropruskie, położone w lesie nad jeziorem Limajno, w naturalnym miejscu obronnym. Grodzisko o dużych rozmiarach, zabezpieczone podwójnymi wałami. Zachował się również ślad po dawnej bramie wjazdowej.

Kabikiejmy Górne

Grodzisko staropruskie w Kabikiejmach Górnych, powiązane zapewne ze znajdującym się kilkaset metrów dalej grodziskiem w Sętalu. Autorem zdjęcia jest Robert Klimek.