Architektura mieszkalna


Architektura mieszkalna

Obok ziemiańskich dworków – najświetniejszych przykładów dawnego budownictwa mieszkalnego Warmii, obok charakterystycznych warmińskich chat – reprezentujących architekturę ludową warmińskich wsi, do zabytków architektury mieszkalnej regionu zaliczyć możemy także i kamienice mieszczańskie. Mimo zniszczeń spowodowanych pod koniec II wojny światowej głównie przez wkraczającą na Warmię Armię Czerwoną, w części miast zachowały się, wpisane w jeszcze średniowieczny układ ulic, XVIII i XIX-wieczne kamienice.

Są to, nieliczne niestety, obiekty późnobarokowe, w większej ilości natomiast neoklasycystyczne, secesyjne, eklektyczne i in. Warmińskie zabytki architektury mieszkalnej świadczą niewątpliwie o bogatej w tradycje i style przeszłości ziemi warmińskiej, stanowią także dużą atrakcję turystyczną.