Architektura drewniana – Gmina Stawiguda


Architektura drewniana – Gmina Stawiguda

Gryźliny

Chałupa drewniana nr 2a XIX w. Zbudowana z belek. Drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Obramowanie okien zdobione. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 9 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt oszalowany pionowo deskami. W części dolnej mur z cegły częściowo otynkowany. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 15 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Szczyt konstrukcji szachulcowej. Dach dwuspadowy kryty dachówką. Pod dachem półokrągłe ozdoby drewniane. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 42 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Szczyt w częśc8i górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Stawiguda

Chałupa drewniana nr 14 XIX w. Zbudowana z belek w zrąb na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Północna ściana – mur z białej cegły. Podmurówka z kamienia i czerwonej cegły.

Chałupa drewniana nr 11 XIX w. Zbudowana z drewnianych belek na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką (tył) i eternitem (front). Szczyt w części górnej oszalowany poziomo deskami. Podmurówka z kamienia polnego i cegły.

Chałupa drewniana nr 56 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach kryty czerwoną dachówką dwuspadowy. W górnej części szczytu pionowe oszalowanie z desek. W części przedniej ganek z drewnianych listew z dwuspadowym drewnianym daszkiem. Podmurówka z cegły.

Dorotowo

Chałupa drewniana nr 19 Zbudowana z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Szczyt w części dolnej ceglany, w górnej oszalowany deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Ruś

Chałupa bliźniacza nr 33 Położona na wzniesieniu, w centrum wsi. Zbudowana na pocz. XX w. Drewniana, konstrukcji zrębowej na jaskółczy ogon. Szczyty odeskowane pionowo. Dach dwuspadowy, kryty dachówką. W środkowej części mansarda (drewniana) z daszkiem dwuspadowym. Na szczytach, oprócz normalnych otworów okiennych – dodatkowe okienka okrągłe i półokrągłe.

Chałupa drewniana nr 1 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 5 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty strzechą. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 27 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 26 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami,. Podmurówka z kamienia polnego i cegły.

Chałupa drewniana nr 29 XIX w. Zbudowana z drewna i cegły. Dach dwuspadowy kryty czerwoną dachówką. Część dolna zbudowana z belek drewnianych w zrąb na jaskółczy ogon, część górna konstrukcji szachulcowej. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 39 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych, oszalowana w pionie deskami. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt w części górnej oszalowany pionowo deskami. Podmurówka z kamienia polnego.

Chałupa drewniana nr 31 XIX w. Zbudowana z belek drewnianych na zrąb w jaskółczy ogon. Dach dwuspadowy kryty eternitem. Szczyt oszalowany w pionie deskami. Podmurówka z kamienia i cegły.